fbpx
 

Едуард Радев | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

януари 30, 2020

Едуард Радев е роден на 29.12.1993г. в Плевен. Професионалист с придобита магистърска степен по Телекомуникации от Технически университет, София (България). От 2014 до днес е член на Академичния съвет и Факултетния съвет при Технически университет. Бил е Председател на Студентски съвет при Технически университет – София и зам. председател по учебната дейност към същия съвет.

Не се е женил, няма деца.