fbpx
 

Владислав Милев | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

януари 21, 2020

Зам.-председател
(връзка и взаимодействие с българите в чужбина)
‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Женен от 18 години с две деца – момичета на 7 и на 13. Православен християнин опитващ се да спазва нравствените и етични норми на вярата, обществото и държавата. Човек със силно чувство за отговорност, морал и справедливост. Не участвал в политически формации и партии от прехода и преди него. Принципен и с изразено несъгласия към методите на промените през последните 30 години, корупцията и автокрацията.

Висше икономическо образование. Завършил основното си образование в 133 ЕСПУ А.С. Пушкин, средното в 31 СУЧЕМ Иван Вазов и защитил магистърска степен по Икономика в УНСС гр. София.

Повече от 20 години прогресивна карира в автомобилната индустрия. Професионалист ориентиран към резултатите и постигане на всички цели с помощта на хората. Специалист в търговията, управлението и мотивацията. Бивш служител на Дженерал Мотърс и АЛД Аутомотив. Написал публикации на тематики свързани с автомобилната индустрия и мотивация на персонала в различни издания.

Владее английски и руски език

Изявени интереси в сферите на мотивация на персонала и практичния мениджмънт.