fbpx
 

Георги Кардашев | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

януари 21, 2020

Зам.-председател
(структури и организационна дейност)
‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Георги Кардашев е Магистър по „Право“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Придобил е професионална квалификация по "Управленски умения" от Нов Български Университет. Придобил е правоспособност за медиатор и е специализирал  търговска медиация. Председател е на Сдружение с нестапанска цел “Мрежа за инициативи и решения”.

Работи като юрист и управител на консултанска къща  „Business Design Ltd“.