fbpx
 

Манифест на ПП МИР предлага нов политически и държавен стил в управлението на България | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

януари 16, 2020

Манифестът на Политическа партия МИР, гласуван и приет от Националния съвет на партията,  призовава българите за обединение за да се „спре деградацията” в България.

ПП МИР е първата българска партия, която прие свои Етичните правила и норми, базирани на духовността и националната традиция, и предлагат те да бъдат възприети и в политическия елит на България.

„Държавата е задължена да гарантира и създава оптимални възможности за желаещите да реализират интелектуалния си потенциал в сферата на икономиката, политиката, науката и културата” се казва още в Манифеста на ПП МИР, като настояват, че „изпълнението на тази  изключително важна задача, е възможно само при условие, че в управлението на тези сфери бъдат привличани признати и доказани професионалисти и експерти”.

МИР приема за свое задължение да наложи правилото всяка кандидатура за управленска позиция в страната да се избира след съгласуване с браншовите и професионалните обединения по съответните направления на дейност.

Младата партия предлага конкретни първи стъпки, които да бъдат възприети за да се върне държавата към нормалността, от която я откъсна така наречения 30-годишен преход.

  • Като първа стъпка ПП МИР предлагат незабавното въвеждане на изцяло машинното гласуване,още на следващите избори, така както е записано в закона, като подчертават, че само по този начин ще се гарантира честността на вота;
  • Да се подготви, обсъди и да се приеме нов Обществен договор, който да залегне в основата на проект за нова Конституция на България. Освен това, незабавно да се подготвят изменения в Конституцията на България от 1991 година в частта ѝ за правата на гражданите, като се промени коренно заложеният в нея проамериканския подход и се въведат отново гарантирани от държавата, а не само декларирани, права на безплатно образование и медицинско обслужване, на жилище, на чиста околна среда, на реален средноевропейски стандарт на живот и периоди на почивка и отдих за всички граждани;
  • Да бъдат подведени под наказателна отговорност всички участвали в подготовката, приемането, реализацията и продължаващото изпълнение на „Плана Ран-Ът“ в България.
  • Да се изготвят и да се приемат единни обществени етични норми;
  • За ефективността на управляващите, измерима с качествени критерии. Именно за това ПП МИР предлага в България да бъде въведена система за контрол на качеството на управление в страната;
  • Да се въведе мандатност (до 2 мандата) за всички публични избираеми длъжности (общински съветници, кметове, народни представители).

Манифестът на МИР прави заявка за нов стил в политиката в България и призовава всички честни, мислещи, дейни и морални българи да се обединят около предлаганите първи стъпки, за да се промени 30-годишното статукво в управлението на страната.

Манифеста на ПП МИР може да видите ТУК.