fbpx
 

МАНИФЕСТ на ПП МИР | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

януари 15, 2020

към българските граждани за нов модел на развитие на България

 

Случващото се в България през последните 30 години доказа, че така нареченият политически елит няма качества, морал, чест, елементарно чувство за справедливост, желание и политическа воля да се решават проблемите на българските граждани и България да бъде нормална европейска и развиваща се държава.

През тези 30 години надеждите на българските граждани останаха излъгани и всички си задаваме въпроса – а сега накъде? Според нас от ПП МИР най-важното нещо сега е българските граждани да бъдем единни и всички заедно да се противопоставим на олигархията в лицето на цялата така наречена политическа класа, която 30 години съсипва и ограбва нашето бъдеще и бъдещето на децата ни.

За това ние от най-младата политическа партия ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) се обръщаме към всички честни, дейни и морални българи, които са готови с дела да помогнат на Родината ни да се възроди. Призоваваме ви да обединим силите си, знанията си, опита си, дръзновението и смелостта си и да поведем битка за нашето настояще и най-вече за бъдещето на нашите деца и внуци!

За нас единството на нацията е условието, без което няма как да спрем деградацията и да тръгнем да се развиваме. Това условие е изпълнимо само тогава, когато всички ние, възприемем единни етични норми в общуването помежду си и изискваме от държавата да спазва тези норми в отношенията с всички граждани.

ПП МИР е първата българска партия, която прие свои Етичните правила и норми. Те са базирани на духовността и националната ни традиция, и за това призоваваме всички наши членове, симпатизанти, съратници, както и всички български граждани, да се запознаят с тях и да ни последват!

Идеологията на ПП МИР е идеологията на свободата и справедливостта, интелектуално обезпечаваща изграждането на такова общество, в което тези две висши  ценности са  реално  гарантирани  за всеки човек. В своя живот човек постоянно се стреми да  постигне две цели – първата е да осигури своето и на близките си нормално съществуване, а втората е да може да се развива и усъвършенства на основата на  личните си качества и желания. За реализацията на първата цел, на хората им е нужна справедливост, за да може услугите, предоставяни от държавата в комуналната, правоохранителната, отбранителната и съдебната сфера да бъдат еднакво достъпни за всички граждани по количество и качество срещу заплащаните от тях данъци.  За реализацията на втората цел на хората им е нужна индивидуална свобода на мисълта и действието,  без да ограничават и накърняват правата и свободите на другите членове на обществото. Държавата е задължена да гарантира и създава оптимални възможности за желаещите да реализират интелектуалния си потенциал в сферата на икономиката, политиката, науката и културата.

Ние от ПП МИР считаме, че изпълнението на тази  изключително важна задача, е възможно само при условие, че в управлението на тези сфери бъдат привличани признати и доказани професионалисти и експерти. ПП МИР приема за свое задължение да наложи правилото всяка кандидатура за управленска позиция в страната да се избира след съгласуване с браншовите и професионалните обединения по съответните направления на дейност. Партиите, спечелили съответните парламентарни или местни избори, ще имат право приоритетно да предлагат кандидати.

За да е здраво и устойчиво  едно общество, не трябва да съществува дисбаланс между справедливостта и свободата. Идеологията, която ПП МИР изповядва, ще даде на българите възможността да си избират само онова управление, което ще им гарантира достойно съществуване и неограничени възможности за личен успех и развитие.

За да се върне нормалността в България ПП МИР предлага конкретни първи стъпки:

  1. Народното събрание и Министерският съвет да спазят закона и веднага да започнат подготовката за въвеждането на машинното гласуване в България още на следващите парламентарни избори. Само чрез машинното гласуване ще може да се гарантира честността на вота на българските граждани. На последните местни избори всички българи станахме свидетели как най-нагло беше подменен вотът на българските граждани и управляващите доказаха максимата, че не е важно кой как гласува, а кой и как брои гласовете.
  2. Да се подготви, обсъди и да се приеме нов Обществен договор, който да залегне в основата на проект за нова Конституция на България. Настояваме незабавно да се подготвят изменения в Конституцията на България от 1991 година в частта ѝ за правата на гражданите, като се промени коренно заложеният в нея проамериканския подход и се въведат отново гарантирани от държавата, а не само декларирани, права на безплатно образование и медицинско обслужване, на жилище, на чиста околна среда, на реален средноевропейски стандарт на живот и периоди на почивка и отдих за всички граждани. Само по този начин политическата класа ще бъде принудена да организира и управлява страната така, че да създава условия за генериране на високи приходи от производствена и търговска дейност, с които държавата справедливо да  осигурява достоен живот за всички български граждани, особено на пенсионерите, социално слабите и хората в неравностойно положение.
  3. Да бъдат подведени под наказателна отговорност всички участвали в подготовката, приемането, реализацията и продължаващото изпълнение на „Плана Ран-Ът“ в България. Този престъпен план доведе България до национална и демографска катастрофа, както и до драстично обедняване на българския народ. Успоредно с това „Планът Ран-Ът“ доведе България до загуба на международен престиж и нанесе крайно тежки поражения на националната сигурност на страната. За това всички участвали в подготовката, приемането, реализацията и продължаващото изпълнение на това национално престъпление и предателство, трябва незабавно да понесат своята наказателна отговорност.
  4. Да се изготвят и да се приемат единни обществени етични норми. Етиката регулира обществените и междуличностни отношения и е тази, която определя морала на отделния гражданин да стане общовалиден и да се базира на традиционните ни български ценности. Тези общоприети етични правила трябва да са в основата на правната система на държавата и на новия Обществен договор, който да се приеме с национален референдум и да е задължителен за изпълнение от политическата класа.
  5. Най-сериозният проблем на България през изминалите тридесет „демократични“ години е въпросът за качеството, подготовката, компетентността, ценностната система и, най-вече, за ефективността на управляващите, измерима с качествени критерии. Именно за това ПП МИР предлага в България да бъде въведена система за контрол на качеството на управление в страната като цяло и в отделните сфери и направления, по подобия на Системата за управление на качеството на стоките и услугите ISO 9000. Група млади учени и специалисти разработиха системата GIMS 100 (Government Institutes Management Standards), която по същество представлява първата пълноценна система за стандарти за качество на мениджмънта. За разлика от системата ISO 9000, която решава въпросите на управлението само в интерес на производителите и потребителите, то стандартите по GIMS 100 отчитат комплексно интересите и на обществото.
  6. Да се въведе мандатност (до 2 мандата) за всички публични избираеми длъжности (общински съветници, кметове, народни представители).

ПП МИР призовава всички честни, мислещи, дейни и морални българи да се обединим около предлаганите от нас първи стъпки, които гарантират връщането на нормалността в страната, както и заедно да начертаем следващите стъпки за промяната и развитието на България.

Време е за нов модел на развитие и активни граждански действия!

 

София, 15.01.2020 г.                                                                            ПП МИР