fbpx
 

ПП МИР: ГЕРБ заложи питейни бомби и предизвика национална водна криза | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

януари 10, 2020

Партията иска да се оповестят и публично всички собственици на ВЕЦ-ве в България

Причината за водната криза в Перник, Ботевград, Ловеч, Плевен, Добрич, Търговище, Шумен, Омуртаг и още много други български градове не е в резултат на климатичните промени, а в липсата на адекватна стратегия за управление на ВиК сектора и ефективни инвестиции за подмяна на некачествената водоснабдителна система и модернизацията й.

Евростат отчита, че  ресурса на прясна вода на България е 100,782 млн. кубически метри, като за сравнение съответната стойност за Белгия  е 26,303 млн. куб.м.

Направен от ПП МИР анализ на ситуацията сочи, че въпреки усвоените или «присвоените» от управляващите европейски средства все още няма изградени нови, питейни станции на проблемните места.

От МИР питат защо е спряно строителството и на питейната станция, предназначена за пречистване на водите на яз. „Тракиец” за водоснабдяването на Хасковския район, който от години има проблем с радиоактивното замърсяване.

Всички тези престъпни действия и бездействия на ГЕРБ и заложените през всички тези години бомби доведоха до катастрофални последици и национална криза в питейното водоснабдяване на страната. Отговорността за тази национална криза я носи лично министър-председателя Бойко Борисов. ГЕРБ управляват страната вече 10 години и носят пълната отговорност за случващото се във всяка една сфера, в това число и водния сектор.

„Водата е част от националната сигурност на страната и от ПП МИР призоваваме главния прокурор да разследва освен дейността на министерството на околната среда и водите и министър Нено Димов, но и работата на министерството на регионалното развитие и благоустройство и министрите Петя Аврамова, Николай Нанков и Лиляна Павлова” призоваха от най-младата българска партия.

ПП МИР настояват още прокуратурата да разследва и действията на един от най-приближените хора на Бойко Борисов – Георги Харизанов, който като председател на Борда на директорите на „Напоителни системи” АД  „е разпродал за скрап цялата напоителна  инфраструктура в страната”, както и да каже, дали това престъпление има отношение към днешната водна криза в страната.

ПП МИР иска още да се оповестят и публично всички собственици на ВЕЦ-ве в България и да се види, дали сред тях има политици и олигарси.

„В създалата се ситуация всички коментират и анализират причините, но никой не казва какво е решението. Именно това е разликата между МИР и останалите партии, ние посочваме проблема и даваме решение” коментира председателят на ПП МИР Симеон Славчев и предложи конкретни мерки, «които ще предотвратят въвеждането на воден режим и влошаване качеството на питейната вода”.

Предложенията на МИР са:

– строго спазване на българското и европейското законодателство за качеството на водата за питейно-битови нужди, както и изискванията на Световната здравна организация и Цел 6 за водата на ООН за устойчиво развитие (UN SDG 6 Water);

– пълен контрол и постоянен мониторинг с цел приоритетно използване на водите както от комплексни и значими язовири за питейно-битови нужди, така и от по-малките водоизточници;

– поддържане на шахтовите кладенци и сондажи за питейно водоснабдяване в добро състояние, изграждане на резервоари с подходящи обеми, регулатори на налягането и СКАДА;

– замяна на етернитовите тръби и довеждащите корозирали железни водопроводи, които влошават качеството на питейната вода и увеличават загубите на воден ресурс;

– внедряване на технологични иновации със съвременни комбинирани съоръжения и реагенти за пречистване на суровата вода на поносима цена за населението, което ще реши проблемите с отстраняването на нарастващия брой замърсители, както и ще опази околната среда при спазване на принципите на „кръговата икономика“ при третирането на отпадъчните води и образуваните утайки;

– публичен достъп за качеството на използваните материали и реагенти със съответните сертификати, както и протоколите на РЗИ/ВиК за качеството на пречистената питейна вода от всеки водоизточник;

– публичен достъп до всички видове инвестиционни проекти за ВиК сектора, както и на методологията за формиране на цената на водата;

– провеждане на регулярни срещи/дебати за състоянието на ВиК сектора и добри практики за подобряването му с участието на експерти от ВиК дружествата, проектанти и изследователи, както и на политиците, които взимат съответните решения.

„В момента всички се упражняват на гърба на хората в Перник, а вина за създалата се ситуация имат всички парламентарно представени партии и управляващи и опозиция. Крайно време е в България да се води експертен дебат както по тази, така и по всяка друга тема. Експертите, а не политиците трябва да дадат устойчиво решение на проблема с водната криза в страната. Политиците само трябва да изпълнят и приведат в действие експертните предложения” категоричен беше Симеон Славчев.