fbpx
 

Симеон Славчев: 30 години стигат! | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

декември 15, 2019

Случващото се в България през последните 30 години доказа, че така нареченият политически елит няма морал, чест, елементарно чувство за справедливост, желание и политическа воля да се решават проблемите на българските граждани и България да бъде нормална европейска и развиваща се държава.

През тези 30 години надеждите на българските граждани останаха излъгани и всички си задаваме въпроса – а сега накъде?

Най-важното нещо сега е българските граждани да бъдем единни и всички заедно да се противопоставим на олигархията в лицето на цялата така наречена политическа класа, която 30 години съсипва нашето и на децата ни бъдеще.

Трябва ясно да си дадем сметка, че тези, които 30 години управляват и съсипват България са в малцинство, а качествените, кадърните, можещите и знаещите българи сме мнозинство. Но за огромно съжаление продължаваме да търпим да ни управляват една шепа неграмотници, мутри и олигарси.

Дошло е време, когато всички родолюбци да извикаме силно – СТИГА! и най-вече да предприемем общи и незабавни действия и да спазим завета на Апостола на Свободата – „Дела трябват, а не думи”!

Ето и моите конкретни предложения за първи стъпки и действия към връщането на нормалността в България:

  1. Народното събрание и Министерски съвет да спазят закона и да започнат още от утре подготовката за въвеждането на машинното гласуване в България. Само чрез машинното гласуване ще може да се гарантира честността на вота на българските граждани.

На последните местни избори всички българи станахме свидетели как най-нагло беше подменен вота на българските граждани и управляващите доказаха максимата, че не е важно кой как гласува, а кой и как брои гласовете.

Ако Народното събрание и Министерски съвет не предприемат незабавни мерки за провеждането на следващите избори задължително чрез машинно гласуване, предлагам от 1-ви февруари българските граждани да излезем не само на протест пред Народното събрание, но и да предприемам гражданско неподчинение, докато управляващите не гарантират, че следващите избори в България ще се извършат чрез машинно гласуване.

  1. Да се подготви, обсъди и да се приеме нов Обществен договор, който да залегне в основата на проект за нова Конституция на България.

Настоявам незабавно да се подготвят  изменения в Конституцията на България от 1991 година, в частта ѝ за правата на гражданите, като се промени коренно заложения  в нея проамериканския подход и се въведат отново гарантирани от държавата, а не само декларирани,  права на безплатно образование и медицинско обслужване, на жилище,  на чиста околна среда,  на реален средноевропейски стандарт на живот и периоди на почивка и отдих за всички граждани. Само по този начин политическата класа ще бъде принудена да организира и управлява страната така, че да създава условия за генериране на високи  приходи  от производствена и търговска  дейност, с които държавата справедливо  да  осигурява достоен живот за всички български граждани, особено на пенсионерите, социално слабите  и хората в неравностойно положение.

  1. Да бъдат подведени под наказателна отговорност всички участвали в подготовката, приемането и реализацията на Плана „Ран-Ът“ в България. Този престъпен план доведе България до национална и демографска катастрофа, както и до драстично обедняване на българския народ. Успоредно с това Планът „Ран-Ът“ доведе България до загуба на международен престиж и нанесе крайно тежки поражения на националната сигурност на страната.

За това всички участвали в подготовката, приемането и реализацията на това национално престъпление и предателство, трябва незабавно да понесат своята наказателна отговорност.

  1. Да се изготвят и да се приемат единни обществени етични норми.

Етиката регулира обществените и междуличностни отношения и е тази, която определя морала на отделния  гражданин да стане общовалиден и да се базира на традиционните ни български ценности. Тези общоприети етични правила трябва да са в основата на правната система на държавата и на новия Обществен договор, който да се приеме с референдум от целия народ и да е  задължителен за изпълнение от политическата класа. Единството на нацията е условието, без което няма как да спрем деградацията и да тръгнем да се развиваме. Това условие е изпълнимо само тогава, когато всички ние, възприемем единни етични норми в общуването помежду си и изискваме от държавата да спазва тези норми в отношенията с всички граждани.

  1. Най-сериозният проблем на България през изминалите тридесет „демократични“ години е въпроса за качеството в дейността на управляващата страната прослойка, за нейната подготовка, компетентност, ценностна система и, най-вече, за ефективността, измерима с качествени критерии.

Днес политическата класа се е изродила до привилегировано съсловие, което в много отношения повтаря феодалния статут, привилегии и безплодния живот на аристокрацията.

Именно за това предлагам в България да бъде въведена система за  контрол на качеството на управление в страната като цяло и в отделните сфери и направления, по подобия на Системата за управление на качеството на стоките и услугите ISO 9000.

  1. Да се въведе мандатност (до 2 мандата) за всички публични избираеми длъжности (общински съветници, кметове, народни представители).

Ключовата дума за успеха, промяната и за бъдещето на България е ОБЕДИНЕНИЕ!

Крайно време е, да действаме!!!

30 години стигат!

Инж. Симеон Славчев,

Председател на ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие)