fbpx
 

10 декември - Международен ден за правата на човека. | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

декември 10, 2019

Днес е Международният ден за правата на човека.

Всеобщата Декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. Тя е преведена на над 375 езика и диалекта, което я прави най-превежданият документ в света. От 1950 г. по този повод на 10 декември се отбелязва Международният ден за правата на човека.

Декларацията е първото значително постижение на световната организация в тази област и първото записване на световно ниво на права, чиито носители са всички човешки същества.

Документът посочва принципите, които и до днес имат огромно влияние по света – принципите на човешкото достойнство, свободата, равенството и братството. Основната част на Всеобща декларация за правата на човека конституира правата на индивида (правото на живот и отхвърлянето на робството); съдържа индивидуалните политически и граждански права; отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването; записани са социални, икономически и културни права.

Нека всеки един от нас ежедневно да пази правата на всеки един човек, независимо от неговата националност, религия и етнос!

Нека ежедневно да спазваме чисто човешките принципи и ценности за достойство, свобода, равенство и братство!

Нека да не забравяме, че най-голямото човешко право е правото на живот!

инж. Симеон Славчев,

Председател на ПП МИР