fbpx
 

ПП МИР: Изборът на главния прокурор създава опасна симбиоза между изпълнителната и власт и прокуратурата | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

декември 8, 2019

Партията иска промени в Конституцията, които да осигурят ефективен контрол над главния прокурор на Република България

МИР подкрепя всички предложени мерки от Венецианската комисия за контрол над главния прокурор. Фактът, че правителството не се ангажира да въведе голяма част от тях показва, че за пореден път реформата, засягаща органите на прокуратурата ще е проформа. След противоречивия избор на настоящия главен прокурор, стана съвсем ясно, че ако не бъде променена процедурата за избор на първия прокурор в страната ще продължи да съществува опасната симбиоза между първите в изпълнителната власт и системата на прокуратурата.

Политическа партия МИР изразява категоричната си позиция, че постигането на ефективен контрол над главния прокурор на Република България трябва да се случи чрез осигуряване на промени в Конституцията. Не приемаме, че въвеждането на каквито и да било разпоредби в Наказателно-процесуалния кодекс, както предлага министър Данаил Кирилов, ще доведат до ефективен механизъм за разследване дейността на главния прокурор. Според нас в Конституцията на Република България трябва да се приемат разпоредби, които да гарантират контрол над главния прокурор на два етапа – при избора му и при осъществяване на неговата дейност.

На първо място, в процеса на избор на главен прокурор да се осигури възможността в основния ни закон президента на Република България, в качеството си на основен изразител на мнението на българските граждани, да връща избора за главен прокурор двукратно, като при втория път, върнатата кандидатура да не може да бъде подлагана за гласуване трети път. Така, когато срещу една кандидатура има очевидно обществено недоволство тя няма да може да бъде „пробутана“ въпреки гласа на народа.

На следващо място, да се даде възможност да се повдига обвинение срещу „тримата големи“ в съдебната власт – председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор, подобна на тази в чл.103 от Конституцията на Република България, но с по-широк обхват, а именно и по отношения на престъпления свързани с корупция, конфликт на интереси, пране на пари и други. Това обвинение да може да се повдига не само от Народното събрание, но и от президента на републиката. За нас всяка друга „измислена“ фигура в рамките на прокуратурата не би била напълно безпристрастна и независима що се отнася до контрола над главния прокурор. Нещо повече, в лицето на „независим втори прокурор“ ние съзираме възможност да се даде власт на прокурор още по-близък до управляващото мнозинство. В това отношение ПП МИР застъпва и позицията, че избора на главен прокурор трябва да се осъществява и от независим Висш съдебен съвет. Затова напълно подкрепяме препоръката на Европейската комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа да се въведе възможност членовете на ВСС, които не са свързани с прокуратурата, да могат да поискат отстраняване на главния прокурор.