fbpx
 

Отбелязваме Международния ден на толерантността | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

ноември 16, 2019

 

На този ден, преди 24 години, държавите-членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността. В нея е посочено, че толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на света, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. „Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията“, пише още в документа.

За съжаление България е сред най-нетолерантните страни в Европейския съюз. Поучване сочи, че колкото по-нисък е БВП на една държава, толкова повече гражданите ѝ не търпят близо до себе си хора, различни по етнос или религия.

Сред ценностите на ПП МИР е и равенството и толерантността. Затова призовавам всички българи да бъдем толерантни. Историята на народа ни показва, че през вековете сме съжителствали с различни народи и религии, но никога не сме проявявали агресия спрямо тях. Трябва да следваме мъдростта на предците си и да приемаме различните, както нашите сънародници са приемани, където и да са по света.

Инж.Симеон Славчев,

Председател на ПП МИР