fbpx
 

ПП МИР иска провеждане на Национален референдум за нов Обществен договор | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

ноември 15, 2019

Това е първата българска партия, която въвежда Етични правила и норми

 На редовно заседание на Националния съвет на най-младата политическа партия МИР бяха утвърдени и приети Етични правила и норми на партията.

В историята на българската политика това е първата политическа партия, която се обвързва с такива правила.

Правилата са задължителни за членовете на партията, независимо от постовете и длъжностите, които те заемат в т.ч. и за избраните с листата на  ПП МИР общински съветници, кметове и депутати, както и изпратените от партията на отговорни държавни и общински длъжности.

Като първо свое задължение, от МИР посочват оказването на помощ, проявата на съчувствие и състрадание към всеки нуждаещ се или изпаднал в беда български гражданин. Членовете на партията ще трябва да гарантират, че няма да позволяват лицемерно и своеволно да съдят другите, да ги поучават или да се опитват да ги превъзпитават.

В документа се казва, че ще бъдат безкомпромисни към  всеки член на партията, независимо от неговата длъжност и позиция, който нарушава приетите Етични правила и норми, както и към всеки, които нарушава законите и с постъпките си дискредитира партията, уронва престижа ѝ, и не оправдава доверието на българските избиратели. Такива партийни  членове са длъжни незабавно да подават оставка от всички заемани от тях длъжности – партийни, общински или държавни.

От МИР са категорични, че няма да допуснат „с действия и изказвания да се накърняват правата и свободите на човека в България, да се потъпква и унижава човешкото достойнство” и подчертават, че с личен пример ще съдействат да се изгради нов Модел за развитие на страната и българското общество.

ПП МИР иска свикване на Национален референдум, чрез който да се приеме нов Обществен договор.

В приетите от Националния съвет на ПП МИР Етични правила и норми се казва, че всеки член на партията е задължен да се грижи за духовното здраве на нацията, което е гаранция за праведен живот и за духовното развитие на българина. МИРяните заявяват още, че ще са непримирими към опитите да се преразглежда историята, да се погазват традициите и духовните ценности на народа ни, да се принизява ролята на Българската православна църква за съхранението на  езика, вярата, традициите, ценностите и държавността през вековете.

Чрез подписания документ от МИР заявяват, че ще поемат отговорност за изпълнението на поетите от тях ангажименти пред народа и ще водят борба с проявите на  преднамерената показност и самохвалство, „ще държим на дадената си дума и ще приемаме за изпълнение само еднозначни и реални задължения и отговорности” се казва още в Етичните правила и норми, приети от ПП МИР.

„За спазването на Етични правила и норми ще следи Етична комисия, съставена от видни български общественици, които не се членове на партията“, каза председателят на ПП МИР инж. Симеон Славчев. Той е инициатор за разписването на Етичните правила и норми, като подчерта, че те следват основните постулати на православната етика.

„Православната вяра е тази, която е съхранила българския народ и държава през вековете“, подчерта председателя на ПП МИР.

Симеон Славчев е категоричен, че всички български граждани, независимо от своята вяра са добре дошли в ПП МИР, защото Етичните норми по смисъл и съдържание се уповават на доброто и духовността, и в това отношение нито една религия не се различава.

„Когато искаш да промениш града си, общината и държавата си, то първо трябва да промениш себе си и да докажеш с личен пример и дела, че следваш етични и морални правила и норми в своето ежедневие“, каза още председателят на ПП МИР инж. Симеон Славчев.

От най-младата партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюлие) подчертават, че тези Етичните правила и норми са  препоръчителни за симпатизантите и съмишлениците на партията, както и за всички онези, които обичат Отечеството, своя език и вяра и са готови да работят за тях.

Етичните правила и норми на ПП МИР могат да се прочетат ТУК