fbpx
 

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМИ на политическа партия "МИР" (Морал, Инициативност, Родолюбие) | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

ноември 15, 2019
  1. Ние, членовете на ПП „МИРще дадем своите  сили, време, знание, инициативност и чувства на нашите съграждани, за да получим тяхното доверие и ще търсим  справедливата им оценка за обещаното и свършеното от нас за благото на Родината. Ние приемаме за свое първо задължение оказването на помощ, проявата на съчувствие и състрадание към всеки нуждаещ се или изпаднал в беда български гражданин.  Взаимопомощта и  себераздаването са за нас МИРяните не са само традиционни славянски и християнски добродетели, но и наши отличителните черти. Ние ще сме  винаги там, където на хората им е трудно, тежко, безизходно и имат нужда от помощ и подкрепа, защото за да получиш, първо трябва да дадеш!
  2. Ние, членовете  на ПП „МИР“ няма да си позволяваме лицемерно и своеволно да съдим другите, да ги поучаваме или да се опитваме да ги превъзпитаваме. Винаги ще проявяваме самокритичност и ще съблюдаваме  дали правилата, произтичащи от приетата от нас етика в отношенията между хората и между държавата и нейните граждани, се спазват.  Ще бъдем безкомпромисни към  всеки член на партията, независимо от неговата длъжност и позиция, който нарушава приетите Етични правила и норми, както и към всеки, които нарушава законите и с постъпките си дискредитира партията, уронва престижа ѝ, и не оправдава доверието на българските избиратели. Такива партийни  членове  са длъжни незабавно да подават оставка от всички заемани от тях длъжности – партийни, общински или държавни.
  3. Ние, членовете  на ПП „МИР“ съзнаваме напълно, че справедливост и свобода в обществото може да има само тогава, когато всеки е справедлив еднакво както към себе си, така и към другите. Няма да допускаме с действия и изказвания да се накърняват правата и свободите на човека в България, да се потъпква и унижава човешкото достойнство. МИРяните ще съдействаме с личен пример да се изгради нов Модел за развитие на страната и българското общество. Ще настояваме и съдействаме чрез Национален референдум да се приеме нов Обществен договор.
  4. Членовете на ПП „МИР“ ще служим безкористно и  всеотдайно на българския народ и Отечеството. Животинската страст към власт и пари води до пълна деградация на обществото и държавата, до емигрирането  на младите българи, до криминални  престъпления, до задушаващите ни  „истини-ментета“ и двойни стандарти, до повсеместни спекулации и бедност. За да има свобода и справедливост за всички, то всеки един гражданин трябва да избере мястото си в глобалната битка за умовете и душите на хората  – на страната на доброто, или на страната на неправдата. МИРяните ще бъдем непримирими към неправдата и неотклонно ще се стремим  към  добри дела, към безусловно спазване приетите от нас Етични правила и норми, и ще работим неуморно за възхода на Родината и за чувствително по-добър живот за хората в българските градове и села.
  5. Членовете на ПП „МИР“ ще се грижим за духовното здраве на нацията, което е гаранция за праведен живот и за духовното развитие на българина. Тази духовност, дадена ни от нашите деди, от отец Паисий  и дякон Левски, от дядо Вазов и Алеко-Щастливеца, ни заставя да бъдем непримирими към опитите да се преразглежда историята, да се  погазват  традициите и духовните ценности на народа ни, да се  принизява ролята на Българската православна църква за съхранението на  езика, вярата, традициите, ценностите и държавността през вековете.
  6. Ние, членовете на ПП „МИР“ поемаме пълната отговорност за изпълнението на поетите от нас ангажименти пред народа и ще водим борба с проявите на  преднамерената показност и самохвалство, ще държим на дадената си дума и ще приемаме за изпълнение само  еднозначни и реални задължения и отговорности. В общуването си с хората ще проявяваме лична скромност, самокритичност, състрадание и, когато сме сбъркали, искрено и публично ще се покаем и извиним за грешките си.
  7. В ПП „МИР“ напълно осъзнаваме, че светът е пред прага на кардинални промени в своето устройство и бъдещо развитие. В редица случаи, особено през последните столетия, тези промени са преминавали през катастрофални войни и революции. Мислещите и достойните българи, трябва да направим всичко възможно както в българското общество, така и в Европа и света  да се избегнат фаталните последици от сблъсъка между силите на доброто и злото, между парите и духовността, между властолюбието и честното служене на идеала. Всеки проблем трябва да се решава чрез диалог и в полза на обществото. С личния си морал и постъпки ние, членовете на ПП“МИР“, ще бъдем реален пример за успеха на нашата кауза – силна и преуспяваща Родина и българска нация.

Настоящите Етични правила и норми са приети от Националния съвет на ПП „МИР“ и са задължителни за членовете на партията, независимо от постовете и длъжностите, които те заемат в т.ч. и за избраните с листата на  ПП „МИР“ общински съветници, кметове и депутати, както и изпратените от партията на отговорни държавни и общински длъжности.

За спазването на Етични правила и норми ще следи Етична комисия, съставена от видни български общественици, които не се  членове на партията. Тези правила са  препоръчителни за нашите симпатизанти, съратници, съмишленици и приятели , както и за всички онези, които обичат Отечеството, своя език и вяра и са готови да работят за тях. Правилата следват основните постулати на православната етика, защото православната вяра е тази, която е съхранила българския народ и държава през вековете.

Всички български граждани, независимо от своята вяра са добре дошли в МИР, защото Етичните норми по смисъл и съдържание се уповават на доброто и духовността, и в това отношение нито една религия не се различава.

ПП „МИР“