fbpx
 

Момчил Маринов: София има нужда от грижа за децата, безопасни площадки и сигурност за децата ни | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

октомври 23, 2019

„Децата на София, това е моят приоритет”, заяви кандидатът за общински съветник от ПП МИР Момчил Маринов.

Право на място в общинска ясла, градина и училище.

Нужда от безопасна детска площадка и място за игра близо до дома.

Сигурност и грижа, без насилие, наркотици и агресия.

Решенията за това са да се търси начини да бъде създаден регистър и план за ремонт, обновяване и обезопасяване на местата за игра.

Планиране и прогнозиране с оглед изграждане на точния брои и на правилното място на сгради за нуждите на децата.

Изграждане на съвременни съоръжения и системи за сигурност, видео наблюдение и превенция в полза на нашите деца.

„Общината трябва задължително да си съдейства и с гражданите по тези въпроси, те могат да дадат ценна информация за състоянието на детските площадки, градините и училищата по места и да предлагат решения”, добави още Маринов.

Политическа партия МИР е с номер 50 в интегралната бюлетина.

*Момчил Маринов е роден в гр. Кнежа през 1982 г. Завършва основното и средното си икономическо образование в Професионална гимназия „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа. Учил в Стопанска Академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов за придобиване на квалификация „бакалавър“ по специалност „Застраховане и социално дело“ във факултет „Финанси”. След това придобива и степен магистър по специалността „Застраховане“. През 2007 – 2008 г. специализира в същото учебно заведение с допълнителна квалификация по специалност „Компютърни и информационни технологии в управлението“. Работи в областта на застраховането и до днес като Директор „застрахователни обезщетения“ .