fbpx
 

Местна коалиция МИР с конкретни мерки за европейски облик на община Приморско | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

октомври 21, 2019

Местната коалиция МИР в Приморско, в която влизат още ПП Воля и ПП БЗНС е със сериозна заявка на местните избори в морската община.
Новата коалиция вече се приема като алтернатива на управляващата партия ГЕРБ и на нейния сателит СДС. Жителите на общината припознават в нея възможност за реална промяна и възможност за по-добро управление на общината.
Кандидат за кмет от Местна коалиция МИР е  бизнесменът Стоян Василев. Независима личност, Василев е доказан професионалист и истински местен патриот. Той успява да обедини около себе си съмишленици на идеята за подобряване на жизнения стандарт на жителите на община Приморско и в листата за общински съветници се включват млади, образовани, компетентни и можещи хора. В екипа му са познатите и уважавани от жителите на общината кандидат-съветници Златина Величкова, Илия Петков, Пламен Иванов, инж.Християн Желязков, Кирил Станков, Събка Костова, Виолета Кирякова, Димитър Магриотов, Станимир Николов, Стоян Войнов и Тошка Костова. Всички те ще участват на местните избори на 27 октомври с бюлетина № 67.
„Вярвам,че община Приморско може да бъде силна община на свободни хора,която да предоставя на гражданите по-добри възможности за доходи, качествено образование и здравеопазване,социална равнопоставеност,сигурност и възможности за силна икономика и конкурентноспособен туризъм“, заявява в Програмата си кандидатът за кмет от коалиция МИР Стоян Василев.
В програмата си кандидатът за кмет на община Приморско акцентира върху няколко важни за развитието на общината направления. Туризмът е основният бизнес за хората от общината. Затова в предизборната си програма Стоян Василев включва няколко реални стъпки за развитието на този отрасъл. Целево инвестиране на приходите от туристическия данък и такси в изграждане на туристическа инфраструктура и туристическа реклама. Сериозно е отношението и към чистота и екологията. В управленската си програма кандидатът за кмет Стоян Василев планира оптимизация на дейностите по почистване и сметоизвозване през летния сезон в Приморско и Китен. Той се ангажира като стане кмет да инициира кампании за разделно събиране и стимули за бизнеса за използването на еко опаковки.
Модерен и конкурентноспособен туризъм може да се развие в община с добра пътна и туристическа инфраструктура. Затова в програмата си Стоян Василев включва още и промяна и оптимизация на транспортната схема и местата за паркиране през активния сезон. Изграждане на велоалеи и изграждане на карта с велосипедните маршрути, разнообразяване на културния календар през летния сезон, обособяване на арт зони в Приморско и Китен за художници и занаятчии,както и разкриването, опазването и съхранявана на културно- историческото наследство на територията на община Приморско. Добрата основа, на която да стъпи туризма е пътната инфраструктура. В програмата са заложени конкретни мерки: Рехабилитация на пътя Приморско-ММЦ-Китен,доизграждане на пътя между Приморско и с. Писменово, изграждане на инжинерно- техническата инфраструктура във в.с. „Перла“ и кв. „Пясъците“. Други мерки за развитието на туризма в общината и утвърждаването на Приморско като привлекателна дестинация са Проектиране и разширение на пристанището в град Приморско, изграждане на лодкостоянки, както и стартирането на процедури по преминаване на пристанището в град Китен в активите на общината.
Основен приоритет в Програмата за управление на Стоян Василев са жителите на общината. Затова и той се стреми да облекчи както данъчната, така и бюрократичната тежест за своите съграждани. Намаляване на местните данъци и такси, Разширяване на услугите, които общината предоставя по електронен път, изготвяне и реализация на проекти за развитие на местностите „Боруна“ и „Корията“ в паркове, са само част от конкретните мерки. Запазване и разширяване на социалните услуги е сериозен ангажимент, който кандидатът за кмет Стоян Василев поема.
Бизнесът ще бъде подпомогнат с дългосрочна Стратегия за развитие на местния малък и среден бизнес и редица други мерки, които са конкретни и наложащи.
Местна коалиция МИР е твърдо решена да отвоюва правото на по-добър живот за жителите на община Приморско. Всеки, който припознава техните цели и приоритети, може да ги подкрепи на 27 октомври с бюлетина №67.

Източник: https://burgasdream.com