fbpx
 

Д-р Владислав Пакеров: Можем да подобрим здравеопазването в София | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

октомври 21, 2019

Владислав Тодоринов Пакеров – лекар кардиолог, д-р Владислав Пакеров е познато лице в инвазивната кардиология в България, натрупал своя опит в УМБАЛ „Царица Йоана”, УМБАЛ „Св. Екатерина”, Токуда Болница-София, УМБАЛ „Александровска”. Притежава две  медицински специалности – вътрешни болести и кардиология, сертифициран е за интервенционална кардиология и електрокардиостимулация. Той е известен със своите публикации и доклади на национални и международни конгреси, както и като лектор на национални и международни кардиологични курсове. Представял е научни разработки във връзка с интервенционалното лечение на стволови стенози, биохимични маркери при сърдечна недостатъчност, комплексни коронарни интервенции и др.

Д-р Пакеров е кандидат за общински съветник от ПП МИР в София. 

 

–  Д-р Пакеров, каква е оценката Ви за развитието на столичното здравеопазване в последните години?

– В последните години в София се направи много за общинското здравеопазване, но все още има доста да се надгражда с цел да се подобри качеството на предлаганите  медицински  услуги. Става дума  за прозрачно управлението на финансите, и за задържане  на високо квалифицирани  медицински специалисти в болниците, за стимулирането на младите лекари и медицински сестри,който  работят в общинските лечебни заведения, както и подобряване на наличния сграден  фонд и въвеждане на ново медицинско оборудване и подобряването на условията за пациентите .

 – Състоянието на много ДКЦ-та не е добро, има проблеми със състоянието на сградите и управлението на поликлиниките. Какви стъпки бихте препоръчал, за да се подобри ситуацията?

  – Материално-техническата база на общинските лечебни заведения като цяло не е в добро състояние. От Политическа партия МИР ще работим в посока за модернизиране на сградния фонд и необходимата съвременна апаратура за диагностика и лечение на пациентите. Сред ДКЦ-тата в София  много от тях се нуждаят от модернизация .Има много какво да се направи в тази посока.

 – Общинските болници имат трудности със задържането добри лекари. Според Вас какво може да се направи, за да станат тези лечебни заведения по-привлекателно място за работа?

  – За да се задържат в общинските болници качествените и млади лекари, не е въпрос само на пари. Много е важно да има модерни нови технологии, както да има облекчена процедура в диагностиката и лечението. Важни са и добрите условия за специализация и усъвършенстване на медицинските специалисти.

 – Какви са впечатленията Ви от модернизацията в общинските болници и какво още липсва като медицинска техника?

– Направени са стъпки в тази посока в последните години, но пак казвам, има още много какво да се желае за модернизацията на здравните заведения. Уместно е въвеждане на електронна здравна карта,което ще допринесе за по-голяма прозрачност на изразходваните  средства  за здравеопазване.

Политическа партия МИР е с номер 50 в интегралната бюлетина.