fbpx
 

Георги Пинелов: Време е да кажем "стоп" на страха в община Созопол | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

октомври 21, 2019

Кандидатът за кмет на Созопол от ПП МИР Георги Пинелов пред „Флагман“

Ако агресията прекрачи прага на плакатната война и се стигне до физическа саморазправа, сме готови да се защитим с всички средства, предоставени от закона

 – Г-н Пинелов, преди да представите основните акценти от Вашата програма, повод за което е нашето интервю, бих искала да ви попитам в каква обстановка на предизборната кампания в Созопол. Видяхме във видео разкъсани плакати, както и окарикатурени образи на кандидати за кметове. 

– Според мен късането на плакатите, което всички видяха от разпространено видео е знак за безсилие и безпомощност на наши опоненти. Но това е и знак, че ударите под кръста и нечестните прийоми ще ескалират. Опасявам се, че с напредването на кампанията агресията и натиска ще се засилят. Искам да призова моите съграждане да не се поддават на страха и заплахите и на 27 октомври да гласуват по съвест. Само така ще преборим страха и ще гарантираме промяната в общината. Категорично заявявам, че нито аз, нито моя екип ще толерираме подобно поведение. И ако агресията достигне до физическа саморазправа, сме готови да се защитим с всички средства, предоставени от закона.

– Имате ли представа от къде идва тази агресия и заплахите?
– Да. Само един човек в Созопол е способен на това и всички знаем кой е той.

– Г-н Пинелов, предизборната кампания е в своя пик. Кои са основните приоритети в Управленската Ви програма? Как приемат жителите на община Созопол Вашите намерения?
– Мога да кажа, че съм максимално удовлетворен, защото записаните приоритети и мерки, съвпадат напълно с очакванията на хората от нашата община. Разбира се, по време на срещите ми с тях изникваха различни въпроси и проблеми в съответното населено място. Те влязоха в моята Управленска програма, защото това е целта- да се прави това, от което хората имат нужда. Моите приоритети, са и приоритети на жителите на община Созопол. Искам да кажа, че навсякъде бяхме топло посрещнати от хората. Срещите минаваха много човешки и емоционално. Убеден съм, че в наше лице, жителите на община Созопол виждат реална алтернатива на досегашното управление.
Основните ми приоритети са постигане на финансова стабилност на Общината, подобряване на жизнената среда и благоустрояване, достъпност на социалните услуги до по-широк кръг хора и развитие на спортната инфраструктура и спортната дейност, както за клубовете, така и за масовия спорт. Специално внимание в моята програма отделям за туризма и културата, защото заедно могат да преодолеят сезонността и да повишат качеството на туристическия продукт. Четвъртият приоритет е балансираното развитие на селищната система, така че и жителите на най- малките села в нашата община да живеят в нормална среда. Не на последно място по важност е подобряване на административния капацитет и развиване на гражданското общество.

– Кои са най-наболелите проблеми, които намират решение във Вашата програма?

– Проблемите с транспорта и липсата на места за паркиране са едни от най- сериозните проблеми, които вредят на туризма и създават лош имидж на нашия град. Затова в Управленската си програма предвиждам кардинално решение на проблема. Ще бъде разработена нова интегрирана транспортна схема в Созопол, съобразена със съществуващата инфраструктура, при спазване принципите на равнопоставеност и балансираност на интересите на участниците в нея и ползвателите й.

Планирам изграждането на автогара. Разбирам, че това е доста експонирано през последните 12 години, но така или иначе автогара няма в Созопол, а тя е изключително необходима. Автогарата няма да бъде грандиозен проект, а сграда, която да функционира, съобразно нуждите на жителите и туристите на Созопол. Тя ще бъде изградена чрез публично-частно партньорство. Ще бъдат изградени нови и функционални спирки по транспортната линия в община Созопол и курортните комплекси. Интензивното движение ще бъде изведено извън центъра на Созопол. Това се отнася и за паркоместата, защото към момента паркирането е концентрирано в централната част на града. Планирам оптимизиране на сегашните паркинги и изграждане на нови, като се спазва пропорцията между платени и свободни паркоместа. Ще бъдат обособени буферни зони/паркинги, които да поемат големия поток от туристи с автомобили.

Много важно е за Стария град да бъде оптимизиран пропускателния режим, като се засили контрола за адекватно използване на местата за паркиране там. Ще бъде създадено общинско предприятие/звено „Обществен ред и сигурност“, което да отговаря за опазване на обществения ред, опазване на общинското имущество и организацията на движението по пътищата, съгласно новата транспортна схема. Тази възможност е предоставена от приетите на второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

По отношение на сметосъбирането и сметоизвозването досегашната практика показва много недостатъци, което налага съвсем нова концепция за реализиране на тази дейност. Тук с оптимизация няма да стане, съвсем нов подход е необходим.

– В повечето туристически градове по нашето Черноморие има напрежение по отношение на преместваемите обекти и безбройните сергии, които загрозяват и Созопол. Дори Морската градина в Созопол през последните години се превърна в една безкрайна сергия.  Планирате ли мерки в това отношение?

– За моите съграждани, а и за многобройните туристи на Созопол, най- болната тема е Градската градина, която не само е занемарена, но и се превърна наистина в една безкрайна сергия. Това е сърцето на Созопол, една от неговите емблеми.

Затова в програмата си съм планирал изработване на Концепция за цялостна и устойчива визия за централната градска част, в която включвам Градската градина-
пълен ремонт, облагородяване и обособяването й като място единствено и само за отдих, както на жителите, така и на гостите на града. Тук включвам ремонт на сцената на амфитеатъра и седалките, подобряване на цялостната му визия. Ремонт на ВиК инфраструктурата в Стария град, ремонт на улици, тротоари, пешеходни зони, детски и спортни площадки. Важен елемент е създаването на реално достъпна среда за хора с увреждания до всички обществени сгради и забележителности.

А за да не се превърне Созопол в една безкрайна сергия, предвиждам изготвяне на нова концепция, относно преместваемите търговски обекти, която включва изграждане на еднотипни модулни конструкции с модерна визия за търговските зони и обособяване на пешеходни зони, свободни от търговски обекти.

– Програмата Ви е амбициозна, но Община Созопол е с голям кредит от 25 млн. лв. Реално ли е това, което си поставяте за цел? 
– Всъщност си давам сметка, че положението е може би много, много по-сериозно. Това, от което ме боли най- много, че такава богата и развиваща се община като Созопол е доведена до подобно положение. Да, има и други общини в т.нар. „черен списък“ на финансовото министерство, но само община Созопол е с нарушени пет финансови параметри от пет задължителни за общините.

Именно, затова и финансовото оздравяване и постигане на финансова стабилност е основният ми приоритет. Част от конкретните мерки са по отношение установяване на истинското финансово положение на общината и публичното оповестяване на данните от независим отид. Преразглеждане на Оздравителния план за финансово възстановяване на Общината, съгласно поставените от Министерство на финансите критерии. Това е напълно възможно и наложително. Част от мерките за по-бързото финансово оздравяване на община Созопол са: ревизиране на сключените договори за услуги и обществени поръчки, оптимизиране разходите за външни услуги, както и разплащането към доставчиците в спешен порядък. От голямо значение за финансовото оздравяване е повишаване на събираемостта на несъбирани с години наеми, данъци и други типове такси от големи фирми и ползватели на общински терени и имоти. Финансовата стабилност ще дойде от оптимизиране на разходите в общинска администрация и преструктуриране на дейности и направления в общинската администрация и създаване на общински предприятия. Ще бъдат привлечени финансови средства чрез публично-частни партньорства и европейски програми и проекти, а държавната субсидия ще се ползва целево за нуждите на населените места в общината. За да има, обаче и възходящо развитие трябва да разчитаме и на бизнеса, като бъдат създадени благоприятни условия за развитие на малкия и среден бизнес. В управленската си програма съм планирал разработването на дългосрочна стратегия за привличане на нови производства и разкриване на нови работни места, чрез подобряване на бизнес средата на територията на община Созопол.

– Г-н Пинелов, да се върнем на първия въпрос. Страхувате ли се за здравето и живота си по време на кампанията?
– Лично аз не се страхувам, надявам се, че и моите съграждани ще проявят смелост в оставащите дни до изборите на 27 октомври. Но искам всички да са наясно, че всяко посегателство срещу здравето и живота на някой член от моя екип, ще има сериозни последици.
Време е да кажем „Стоп“ на страха. Нека го направим с най- силното оръжие, което ни дава демокрацията – изборите.

С номер 50 в интегралната бюлетина и ПП „МИР“! 

 

*автор: Емел МАХМУД, Флагман