fbpx
 

Пламен Стоянов: Гражданите на София имат нужда от повече сигурност и безопасност   | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

октомври 17, 2019

„Превръщането на София в сигурна и безопасна столица е моя лична кауза”, това заяви кандидатът за общински съветник от ПП МИР Пламен Стоянов в представянето си като кандидат за кмет на район „Красно село”. Той припомни, че политическа партия МИР избра мотото „София е моето семейство!“, а като един от своите приоритети – осигуряването на сигурността и безопасността на гражданите на столицата, които са и голямото ѝ семейство.

Стоянов настоява за засилване мерките за осигуряване на сигурността и безопасността на общинските /районни/ обекти и центрове, общински и районни администрации, болници, поликлиники, детски градини и ясли, училища и други. Той предлага да бъде създаден и регистър по райони на общинските обекти и центрове по степен на риска с анализ на най-често случващите се инциденти и нарушения на обществения ред – създаване на алгоритъм за преценка на сигурността в лечебните заведения, детските градини и училищата на територията на дадения район от столицата.

Кандидатът на ПП МИР настоява и за засилване на работата на общинските /районните/ администрации в борбата с битовата престъпност. „Това до голяма степен зависи от взаимодействието с Районните полицейски управления на територията на общината /района/ за превенция относно сигурността на гражданите, както и активната работа на и с Кварталните /районни/ полицейски инспектори по намаляване на риска от престъпления и нарушения, както и спазването на обществения ред, коментира Стоянов. Според него анализът на рисковите райони или обекти във всяка община или район с повишен брой на битови престъпления и нарушения, изисква засилено присъствие на Охранителна полиция с постове и патрулни обходи, особено в малките часове на деня, както и изграждане на системи от видеонаблюдение на районите и обектите с повишен риск и свързване с централизираната система за мониторинг и реакция.

Пламен Стоянов смята, че е нужен завишен контрол над частните охранителни фирми и най-вече на техния персонал, на когото са поверени по-голямата част от физическата охрана на обекти от национално, общинско или районно значение, стопански обекти, като заводи, фабрики и логистични бази, фирмени офиси, учреждения, заведения и хотели, както и жилищата, частните имоти и имуществото на хиляди граждани.

„Предлагам да бъде съставен общ работещ план по информиране на населението за действие при кризисни ситуации, в това число и обучение на децата от детските градини, учениците и преподавателите, как да действат в случай на възникване на такива ситуации, както и създаване на образователни симулативни центрове, в това число и мобилни /по примера на Япония/, за обучение на населението при бедствия, аварии и катастрофи, особено при земетресения”, коментира представителят на ПП МИР.

Пламен Стоянов е работил по много закони, свързани с отбраната, сигурността и безопасността на гражданите и е автор на приетия през 2003 година Закон за управление при кризи. Като бивш член на експертния съвет към Междуведомствената комисия по бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет, той предлага да се активизира работата на общинските структури по „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“ съвместно с Районна Служба ПБЗН – Пожарна безопасност и защита на населението, по набелявзне на превантивни дейности и мерки за намяляване на вредните последствия при бедствия, аварии, катастрофи и тероризъм.

„Не на последно място в бъдещата си дейност, отчитайки действителността в столицата, предлагам по-активна работа на общинските структури с новосъздадената Зоополиция по съблюдаване на обществения ред на стопаните на домашни любимци – разхождане на определените места за разходки, разхождането на агресивни породи кучета само с намордник, почистване от собствениците след разходките”, отбелязва кандидатът за кмет. Той ще настоява за активни действия и санкции от страна на Зоополицията при случаите на насилие или малтретиране над домашни или безпризорни животни на териториите на общините /районите/, както и реакция от страна на Зоополиция в случаите на нападение от страна на улични кучета над граждани и при нарушаването на обществения ред и спокойствието от страна на домашни животни.

* Пламен Богомилов Стоянов е роден на 01.05.1960 година в гр.София, като почти цялата част от живота му е преминала в район „Красно село”. Женен, с две дъщери на 9 и 11 години. Има висше образование със степен магистър и специалности „Педагогика“ и „Психология“. Офицер от резерва. Дипломат – работил е 17 години в Министерство на външните работи, като шест от тях е бил Генерален консул на Република България в гр.Новосибирск, Руска Федерация. Експерт по национална и международна сигурност. Член е на Националният съвет на Политическа партия МИР.