fbpx
 

Кандидат за общински съветник от „МИР“ ще създаде граждански общински съвет | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

октомври 15, 2019

„„МИР“ е най-младата политическа партия, която ще осигури пряко участие на гражданите в управлението на Столична община.

Голяма част от членовете на нашата партия са граждани с активни позиция по основните проблеми на град София и добре съзнаваме, че не винаги тези, които сме избрали за наши представители в Столичен общински съвет имат тясната компетенция да дадат експертно решение на тези проблеми. Това налага необходимостта от създаването на независима, гражданска, експертна структура, която предлага решения по същия дневен ред, по който заседават и общинските съветници. Тази структура ще се създаде на принципа на сдружаването като в нея ще могат да участват както граждани, така и сдружения и фондации по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.” С тази заявка вторият в листата на ПП МИР за общински съветници в София Георги Кардашев стартира предизборната си кампания в столицата.

Кардашев поясни, че този своеобразен граждански общински съвет едновременно ще съчетава две функции. На първо място ще осигури пряко участие на активни граждани в обсъждането на всеки важен въпрос в управлението на столицата. По-важната му функция обаче, ще е да бъде коректив на управлението. „За съжаление Законът за местното самоуправление и местната администрация регламентира правомощия на областния управител само да упражнява контрол за  законосъобразността на решенията на общинските съвети, но не и за целесъобразността и морала им. Поради това докато не се осигури такава възможност в закона е необходим друг работещ подход” категоричен е той.

Според него, ако по даден въпрос има широко гражданско недоволство, общественото обсъждане по този въпрос ще се реализира в гражданския общински съвет, за да се гарантира, че то няма да се случи проформа, както обикновено става, когато се прокарва лобистко решение на СОС, което да задоволи нечий икономически интерес.

Като примери за такива решения в София Георги Кардашев посочи провалилия се проект за реновация на ул. „Граф Игнатиев“ и предстоящото изграждане на завод за изгаряне на отпадъци в центъра на града, срещу които не само партия „МИР“, но и много граждански организации са се  противопоставяли.

Освен това гражданският общински съвет ще може да предложи свое алтернативно решение и да убеди общинските съветници да се съобразят с него, категоричен е вторият в листата на ПП МИР за общинския съвет в София.

„Професионалният ми опит на юрист и активното ми участие в неправителствени организации са ми показали, че едни от най-устойчивите нормотворчески инициативи са се реализирали благодарение на групи от експерти, които безпристрастно са приложили реалистични идеи за управлението на процесите в общината. Много често обаче качествени граждански инициативи остават без отзвук от политиците на обществени позиции именно заради липсата на своеобразен обществен посредник, който да преодолее бездната между гражданите и политиците на обществена позиция. Тази функция би трябвало да се изпълнява от омбудсмана, но тази институция често се оказва безсилна пред икономическото лоби или лицата й се изкушават да станат политически ангажирани” категоричен е Кардашев.

Той обеща, от позицията на общински съветник в бъдещия Столичен общински съвет, да работи за изграждането на такава структура, която да финансира дейността си от бюджета на Столична община и което ще позволи и по-честото иницииране на местни референдуми и друг прояви на пряко участие на гражданите в местното самоуправление.

„Вярвам, че гласът на гражданите не е просто протестен вот, а смисълът да упражняваме власт в името на добро управление! Ние от политическа партия „МИР“ възприемаме всеки гражданин като част от голямото семейството на София, а във всяко семейство решенията трябва да се взимат в името на общото благо! София е моето семейство!” заключи Георги Кардашев.

* Георги Кардашев е на 31 години, женен с едно дете. Завършил е  СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност „Право“ и активно практикува професията си на юрист. Притежава професионална квалификация „Управленски умения“ от Нов Български Университет и е сертифициран медиатор. Член е на Националния съвет на политическа партия „МИР“.