fbpx
 

Симеон Славчев създава онлайн платформа за борба с промените в климата и управлението на водата | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

октомври 11, 2019

Водачът на листата за общински съветници на политическа партия МИР в София и досегашен общински съветник Симеон Славчев инициира създаване на онлайн платформа за споделяне на идеи и проблеми, свързани с борбата с промените в климата и управлението на водата. Това свое предложение той направи по време на провелия се в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) Национален диалог между поколенията под надслов „В името на водата“. Срещата между поколенията е част от международна инициатива „Youth Voices – Policy Choices” и се стреми да приобщи младото поколение до 35-годишна възраст към борбата с промените в климата и управлението на водата. Основната цел на форума е да запознае младите хора как се изготвят законовите, нормативните и плановите документи и кои са ключовите звена в процеса, както и каква е ролята на младите специалисти при вземането на решения. По време на срещата между поколенията беше засегнат и въпросът как и с какво младите хора могат да допринесат за бъдещото развитие на национално и локално ниво при борбата с промените в климата и управлението на водата.

Във форума участие взеха представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и ключови експерти в сферата на водите, климатичните промени и околната среда, представители на БАН, председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов, както представители на неправителствени и студентски организации.

В обръщението си към участниците във форума Симеон Славчев подчерта важността на диалога между институциите и гражданите и получаването на бърза обратна връзка от страна на институциите. Самият той разкри, че дори от позицията си на общински съветник често се е сблъсквал с невъзможността да получи отговор от институциите по даден проблем. „През август месец тази година сезирах обществото за проблем, свързан именно с пречистването на водата в София. Сигнализирах и се обърнах към всички отговорни институции, към Столичната община, както и към прокуратурата, тъй като след проведена от страната на Софийска вода обществена поръчка, установих доста сериозни закононарушения, които застрашават качеството на питейната вода в София. От тогава до сега не съм получил отговор, дали в пречистването на питейната вода на столицата присъства вредно вещество с недоказани качества и неотговарящ на българските и европейските стандарти” каза Симеон Славчев, с което привлече аудиторията от млади хора. Те също споделиха своя опит при контакта си с отговорните институции по различни проблеми и казуси, свързани с опазването на околната среда и управлението на водата.

Симеон Славчев сподели с младите хора и своята идея и предложение, което той внесе в Столичния общински съвет за възстановяване на градските чешми в София и изграждането на нови равномерно разположени в центъра, във всички паркове, пешеходни зони и квартали на София. Нещо повече – кандидатът за втори мандат в общинския съвет пое ангажимент заедно със студентите от УАСГ да изготвят карта на местата, където да бъдат изградени градските чешми на София.