fbpx
 

Откриване на предизборната кампания в Мирково | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

октомври 9, 2019

На 10 ноември 2018 г. инициативен комитет от млади хора, учени,
интелектуалци, преподаватели, общественици, културни дейци и българи в
чужбина прие декларация и взе решение да учреди политическа партия МИР.
Името на партията е образувано от съкращението от три думи – морал,
инициативност, родолюбие. На 16 декември 2018 г. се провежда учредително
събрание на политическа партия МИР по време, на което за председател на
партията е избран инж. Симеон Славчев. По техните думи те вярват, че
подобряването на средата у нас и реалните решения на проблемите на
обществто ни могат да бъдат постигнати единствено чрез силна и
координирана гражданска инициатива. Отговорните и образовани хора, които
са привлечени в партията знаят най-добре какъв е техния интерес и как да го
постигнат или защитят, стига държавата да им го позволи. Според лидерите
на тази млада партия тяхната мисия е да изградят нов модел за управление на
процесите в централната държавна и общинска администрация. Модел, който
да свързва обществото и институциите в търсенето им на адекватни решения
на проблемите. Модел, който да започва от гражданите, а не да свършва с тях.
Два дни след официалното откриване на предизборната агитация на 29.09.2019
г., в Мирково беше отслужен водосвет в църковния храм „Свети Димитрий”.
Водосветът беше отслужен от отец Николай Славчев, който поръси
кандидатите за кмет и общински съветници от листата на МИР в Мирково и
им пожела всички техни желания да се сбъднат. На срещата присъстваха
председателят на партия МИР Симеон Славчев, кандидатът за кмет
Александър Филипов и кандидатите за общински съветници от листата на ПП
„МИР”, както и членове на техните семейства.