fbpx
 

Днес честваме Деня на бащата | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

юни 14, 2019

В третата неделя на месец юни милиони хора в над 50 страни по света честват Деня на бащата.

Независимо от т културни, религиозни и социални различия, хората са обединени от желанието да посветят деня на важната роля, която бащата, дядото, вуйчото, чичото, баткото и всички значими мъже от семейния кръг на децата, играят за израстването и развитието им.

В България, за съжаление, се забелязва отчуждение на бащите особено в случаите на развод или раздяла с майката от гледна точка на сега действащият семеен кодекс, а именно бащите получават режим на виждане с детето/децата си, което не им позволява да бъдат авторитет за тях.  Войните, които се водят между половете, винаги се отразяват върху детската психика, особено в случаите на момиченцата, за които първият осъзнат момент от развитието им заключва, че мъжът, в лицето на бащата, е враг на семейната среда.

Ролята на бащата в семейството е  основа за бъдещото развитие на детето и формирането му като личност.

Да бъдеш баща е помагаш в грижите за детето и дома, да не пропускаш възможност да покараш колело с детето, да строиш замъци и да бъдеш дракон… или фея, ако се наложи.

Често се твърди, че мъжете не могат или не трябва да показват чувства и привързаност към децата, за да не ги разглезят. Вероятно причината за това е битуващият образ за бащата като хладен и строг пазител на правилата и реда. Всъщност изразяването на емоции и показването на близост и грижовност са едни от най-важните неща, които бащите биха могли да правят за развитието на своите деца. Емоционалната близост между баща и дете подкрепя по-лесното адаптиране на детето в различни социални среди, стимулира желанието за учене и активност, спомага за изграждането на доверие в семейната среда.

Да бъдеш баща е да възпитаваш с любов и търпение.

Честит празник на всички мъже, които всеки ден полагат грижи за да бъдат рамото, на което да положим глава и силата, която ни дават за да продължим напред.