fbpx
 

Днес е Международният ден на приятелството | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

юни 9, 2019

Той е обявен от Общото събрание на ООН, за да се стимулира дружбата между индивидите и народите.

Приятелството е благородно, спояващо и удовлетворително чувство, способно да създаде траен мост между различните държави и култури и успоредно с това да спомогне за изграждането на един МИРен и по-добър свят.

Честит празник, МИР-ни приятели!

Нека девиза на Тримата мускетари – „Един за всички, всички за един“ да се превърне в наш ежедневен принцип!

 

ПП МИР