fbpx
 

Да помислим за българските деца в Международния ден за защита на детето | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

юни 4, 2019

От 1983 г. насам Организацията на обединените нации отбелязва 4 юни като Международен ден за защита на децата, жертви на агресия. Днес, 36 години по-късно, в България темата за защитата на децата и семейството е болезнено актуална. Причината е в появилият се проект за „Национална стратегия за детето – 2019-2030 г.”, произлизаща от Държавната агенция за защита на детето. В Стратегията са заложени практики, популярни в държави от Северна Европа, които са несъвместими с българския начин на живот и традиции. Документът съдържа текстове, които са насочени към изземване на част родителските права от държавата. Същевременно не са посочени начини за подобряване и подпомагане на семейната среда, така че децата да бъдат отглеждани от родителите си, а не отнемани от тях.

Граждани и организации се противопоставиха остро на проекта за „Национална стратегия”. Един от основните им доводи е и липсата на широки обществени обсъждания, които да дадат повече информация на хората и да им предоставят възможност да изкажат мнение и съображения. От Политическа партия МИР настояха за кръгла маса и широка обществена дискусия, включваща всички заинтересовани страни. „Като партия, ангажирана с възстановяване на ценностите и моралните устои на семейството и обществото, няма да позволим на управляващите да приемат „Национална стратегия за детето“, без в нея да са гарантирани здравето, доброто възпитание и условия за развитие на детето, както и подпомагане на българското семейство, като основна съставна част от българското общество”, настояха от партията.

Заради изключителната важност на проблема започнаха и протести в столицата и страната. В последните дни, освен в София, протестиращи има и в Бургас и Сливен. Тревожността на хората се засилва и от възможността методи и схеми, подобни на тези от Стратегията скоро да навлязат и в законодателството на България. В същото време управляващите не реагират на недоволството и не излизат с ясни тези и послания по темата, а опасността от това тихомълком да ни бъдат наложени нежеланите законодателни промени е напълно реална.