fbpx
 

ПП МИР: Проектът за Национална стратегия за детето 2019 – 2030 г. противоречи на Конституцията | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 23, 2019

Проектът за Национална стратегия за детето 2019 – 2030 г. противоречи на Конституцията. Това се казва в позиция на Политическа партия МИР, която беше разпространена днес. От там настояват, че проектът нарушава чл. 47 от българската Конституция, който е свързан с правата и задълженията на родителите. Оказва се, че Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) мълчи за това кои са консултантите и авторите по проекта за Стратегията, „не става ясно кои НПО-та и граждански организации са участвали в обсъжданията и на база какъв капацитет са взети съответните решения”, се отбелязва в позицията.

„Вместо да се наложи фокус върху подкрепата на затруднените семейства и децата в риск и да се работи за изграждане на стабилни и здрави семейства с насърчаване на отговорното родителство, ще се даде възможност държавните институции да налагат насила социални, здравни, семейни, образователни и други политики”, протестират от ПП МИР. Предстои те да организират кръгла маса с участието на всички заинтересовани страни, след която да бъдат взети предвид всички предложения и на тази база да се оформи реален проект за Стратегия, който да бъде съобразен с българските условия и традиции.

„Не можем да отречем, че в България съществува насилието над деца, и че трябва да се търсят възможности и да се работи за намаляването на тези случаи. Проектът за Национална стратегия за детето обаче се фокусира в съвсем друга насока, опитвайки се да наложи чужди модели на семействата в България”, коментира председателят на ПП МИР и общински съветник Симеон Славчев. „Противопоставяме се на тази намеса в българското семейство и ще се борим с всички законни средства за отпадането на този проект и съставянето на нов адекватен документ”, заяви още той.

Прочетете целия текст на позицията на ПП МИР ТУК https://mirbg.bg/2019/2480/позиция-на-политическа-партия-мир-отн/