fbpx
 

ПОЗИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР относно Проекта за Национална стратегия за детето 2019 – 2030 г. | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 23, 2019
 • Предвид последните събития и отказът на държава и медии да дадат гласност на протеста на български родители против текстове в Националната стратегия за детето 2019 – 2030 г.;
 • Предвид отказа на Държавната агенция за защита на детето да оповести автора или авторите на тези текстове, както и да покаже протоколи от обсъждания с граждански и неправителствени организации;
 • Предвид факта, че финансирането на изпълнението на тази стратегия все още остава недоизяснено;
 • Предвид недоволството на родители от цялата страна срещу проекта,

 

Ние от ПП МИР, искаме да изразим категоричната си позиция против приемането на Национална стратегия за детето 2019-2030 в този ѝ вид.

 

Сред основните ни мотиви са:23

 1. Текстовете в стратегията са в нарушение на Конституцията на Р. България, в частност чл. 47, който гласи:

„Чл. 47 (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.
(2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.
(3) Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака.
(4) Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото.
(5) Условията и редът за ограничаване или отнемане на родителските права се определят със закон.”

 1. Няма ясна формулировка за финансирането – притеснителен е фактът, че освен от Европейския съюз, средства ще постъпват и от други „заинтересовани донори”, като Норвежкия фонд.
 2. Сред многократни питания ДАЗД все още мълчи за консултантите по проекта, не става ясно кои НПО-та и граждански организации са участвали в обсъжданията и на база какъв капацитет са взети съответните решения.
 3. Изземането на правото на родителите да отглеждат и възпитават своите деца категорично противоречи както на международното право, така и на Конституцията Р. България.

Стратегията поставя под общ знаменател всички родители, а на децата се вменяват права, които не могат да управляват, защото са незрели.

 1. Така широко прокламираната „детска бедност” и предложените мерки за борба с нея са напълно сбъркани – вместо да се наложи фокус върху подкрепата на затруднените семейства и децата в риск и да работи за изграждане на стабилни и здрави семейства с насърчаване на отговорното родителство, ще се даде възможност държавните институции да налагат насила социални, здравни, семейни, образователни и други политики.

В обществото остава подозрението, че има един план за действие за  посегателство върху основната клетка на обществото ни – семейството, в християнския му смисъл, изградено от майка, от баща, съпруг, съпруга,  които  в разбирателство да отгледат здрави, отговорни, щастливи деца.

 1. Категорично се противопоставяме на въвеждането на т.нар. нулево наказание за деца.

По данни от 2018 г., вписани в самата стратегия, се твърди, че близо 66% от родителите са прибягват към някакъв вид наказание. Ако  текстовете от стратегията бъдат приети, това ще доведе до увеличаване на броя деца, които ще бъдат отнемани от семействата си, както се случва в Западна Европа и най-вече в Скандинавските страни, които вече имат такова законодателство.

 1. В Стратегията е заложено въвеждане на Джендър обучение от 4-годишна възраст, което да продължава и в училище. Това е удар по традиционните семейни ценности!

Ние от ПП МИР, заявяваме, че няма да допуснем приемането на тази антибългарска доктрина.

Предстои в най-кратки срокове да организираме и проведем кръгла маса с участието на всички заинтересовани страни, след която да бъдат взети предвид всички предложения и на тази база да се оформи реален проект за Стратегия, който да бъде съобразен с българските условия и традиции.