fbpx
 

Българите сме вече под 7 милиона | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 13, 2019

Две години преди следващото мащабно преброяване на населението на България, данни на на Националния статистически институт сочат, че българското население се топи с приблизително 50 000 души на година.

Населението на страната продължава да намалява, но и да застарява. Продължава да се задълбочава и дисбалансът в териториалното разпределение на населението. 73.7% от населението живее в градовете. Най-големият отрицателен прираст е в Северозападния район.

През 2018 г. 33 225 лица трайно са напуснали страната, като 94% от тях са български граждани. Като преобладават лицата във възрастовата група 20-39 години – почти половината от напусналите. Най-предпочитаните дестинации са били Германия, Обединеното кралство и Италия.

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната.

По повод изнесените от НСИ данни председателят на ПП МИР и общински съветник инж. Симеон Славчев коментира, че сред основните приоритети на партията е спешното изготвяне на стратегия за излизане от демографската криза и подпомагане на българското семейство.

„Не бива да забравяме българите в чужбина” каза и Славчев и подчерта, че новосформираната партия ще наблегне на политики, които ще се ангажират и с историческите български общности зад граница.