fbpx
 

По-високи заплати за специалистите по здравни грижи | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

март 26, 2019

Политическа партия МИР счита, че специалистите по медицински грижи са ресурс, който трябва да бъде съхранен на всяка цена. Медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите се борят рамо до рамо с лекарите за спасяването на човешкия живот и заслужават уважение.

Особено притеснителни за бъдещето на нацията ни са данните, че на системата ни са нужни още 30 000 сестри, като този брой непрекъснато ще се повишава заради нарастващата възраст на медицинските сестри и непривлекателното заплащане и условия на труд. Липсата на кадри вече е осезаема в българските болници и ПП МИР смята, че ако не се разпише и въведе дългосрочна стратегия за справяне с проблема, българската здравна система и българският пациент ще усещат тази липса все по-осезаемо.

Исканията на сестрите са напълно справедливи, но увеличението на заплатите няма как да стане „на калпак“, защото става въпрос за работа в различни по статут лечебни заведения – в държавни, общински и частни болници, както и в частни лекарски кабинети в различни населени места при различна натовареност. Това прави трудно да се намери общ критерий за определяне на заплатите, както и да бъдат задължени собствениците на клиниките и кабинетите да го направят. Факт е, че независимо от огромното финансиране на здравеопазването парите не достигат до специалистите по здравни грижи, а се разпределят по усмотрение на директорите на болниците.

За толкова години бюджетарят Кирил Ананиев не разбра, че здравето е най-важният капитал на нацията. Очевидно затова се харчат и толкова много пари за здраве, които не стигат до хората. Финансист, който не знае какви са основните ценности на една нация, не разбира и от държавни финанси, и от политика, и не може да носи отговорност, вменена му от суверена. Това трябва да е известно и на неговия началник Бойко Борисов.

Всички ние трябва да изкажем своята благодарност към професионалистите по здравни грижи и да застанем до тях в справедливия им протест. Политическа партия МИР призовава всички български граждани да ги подкрепят.