fbpx
 

МИР се обявява в подкрепа на общинските болници | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

февруари 7, 2019

Достъпът до качествено здравеопазване е основно право на всеки български гражданин и е една от приоритетните цели на ПП МИР.

За съжаление и въпреки поетите само преди година от страна на правителството ангажименти за промяна в системата за финансиране на общинските болници резултат няма. За това сигнализират и от Сдружението на общинските болници в България с декларация, в която  предупреждават за дискриминация и опити за премахването им.

В декларацията се посочва още, че приетото от Народното събрание на 2 февруари 2018 решение, с което се възложи на министъра на здравеопазването: „В срок до един месец да представи в Комисията по здравеопазването на Народното събрание методика за финансиране на общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ. В срок до три месеца да представи в Комисията по здравеопазването на Народното събрание концепция за стабилизиране, оздравяване и развитие на общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ“ не е изпълнено.

Справка на сайта на НЗОК за изплатените средства на лечебните заведения показва „че за десетки болници са запазва тенденцията бюджетите им да нарастват годишно с по няколко милиона лева”. Сдружението добавя, че „съзнателно създадените механизми за тези разпределения на публични средства, нарушават чл. 37 ал. 1 и 2 от Закона за защита от дискриминация. Те поставят общинските болници, като извършващи стопанска дейност и населението, ползващо техните услуги, в много неблагоприятно положение”.

Проблемите в общинското здравеопазване се задълбочават, интересите на населението са пренебрегнати, а положението на медицинските специалисти е резултат от последователните действия за премахване на общинските болници.

„Тази политика е неприемлива и се налагат спешни решения за да се защити конституционното право на българина да бъде лекуван” заявиха от МИР.