fbpx
 

Симеон Славчев: Не търсим налагането на партийци, а реални действия и резултати | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

декември 17, 2018
Нямаме намерение да налагаме партийци, ще заложим на решаването на
проблеми чрез експертна работа. Това заяви лидерът на новата партия МИР,
която беше учредена вчера, Симеон Славчев. „МИР ще изгради своя мрежа от
експерти, професионалисти, учени, хора от реалния сектор и бизнеса. Целта
е на база на експертизата и практическия опит да се изработи визията на
партията във всяка една секторна политика”, каза Славчев и посочи, че
партията ще прави широки публични обсъждания по политиките си, като търси
мнението на всички заинтересовани лица.
„Стратегическата цел на МИР е повишаване на жизнения стандарт на
българския народ и издигане на авторитета и силата на държавата”, обяви
още председателят на партията. Той каза, че в партията ще бъдат утвърдени
етични норми, за които ще се търси мнение от гражданите. По думите му
политиката у нас трябва да се промени и това може да стане чрез Обществен
договор на българските граждани с политиците, като всяка партия бъде
задължена да го спазва.
Симеон Славчев заяви, че ПП МИР ще започне дейността си веднага. Очаква се
през март, 2019 г. да се проведе и първият конгрес на партията, на който
да се приеме нейната политическа програма, управленската програма на
партията за 4-гoдишен период време и ще представи своето правителство в
сянка.