fbpx
 
Нашите цели

ПП МИР

За политическа партия МИР основополагащи етични принципи и ценности са моралът, нравствеността, християнските добродетели и гражданският патриотизъм – обичта и дългът към нацията, разбирана като общност на всички български граждани, но също така и като териториална идентичност, език, природа и държава.
Национална стратегия
Подобряване средата на живот на всички български граждани чрез изготвянето на Национална стратегия за възстановяването и развитието на България.
Подпомагане
Излизане от демографската криза и подпомагане на българското семейство.
Развитие
Равномерно развитие на всички райони в страната и възстановяване на българските села чрез земеделие, животновъдство и туризъм.
Морал
Възстановяване на ценностите и моралните устои на семейството и обществото.
Икономика
Конкурентна и развиваща се икономика чрез стимулиране на производството, предприемачеството, иновациите, малкия и средния бизнес и връзката им с образованието и науката.
Държава
Връщане на ролята на държавата като гарант в секторите на образованието, здравеопазването, икономиката и културата.
Реализация
Създаване на условия за запазване на образованите и подготвени кадри чрез гарантиране на тяхната реализация в България.
Реформа
Борба с корупцията на всички нива чрез административна реформа и работещо електронно правителство.
Права и свобода
Гарантиране на правата, собствеността, свободата и сигурността на българските граждани.
Закони
Реформиране на съдебната система и установяване върховенство на закона.
Принципи
Възстановяване на демократичните принципи
Защита
Защита на националния интерес и общественото благо чрез провеждане на суверенна и балансирана външна политика
Околна среда
Съхраняване на природните богатства и опазване на околната среда.

Strategy Consultancy

Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing directed convergence.

Organisational

Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable internal or organic resource-leveling customer services.

Start Ups

Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric outside the box thinking solutions without functional solutions.

Yearning for Consultancy?

You've come to the right place. Enter your details to get business inspiration, trending solutions and consulting tips delivered to your inbox.
SAVE WITH OUR PRICING PACKAGES

Consulting
Made affordable

Credibly innovate granular internal or organic sources whereas high standards in web-readiness. Energistically scale future-proof core competencies vis-a-vis impactful experiences.
$146
STARTER PACKAGE
Website Optimization
 • Basic website checkup
 • SEO recommendations
 • Google Ads recommendations
 • W3C Validator recommendations
$199
UPGRADED PACKAGE
Marketing & Optimization
 • Website checkup (W3C included)
 • SEO changes
 • Google Ads basic plan
 • Social Media plan
$299
FULL PACKAGE
Complete Website Strategy
 • Website checkup (W3C included)
 • SEO changes
 • Google Ads marketing plan
 • Social Media marketing plan