fbpx

Община Варна

„Варна е моето семейство!“

Приоритетите ни за Община Варна

Акценти

Кандидати за Общински Съветник

 • Красимир Жейнов - 101
 • Кристина Сапунджиева - 102
 • Катерина Жейнова - 105
 • Галин Неделчев - 103
 • Камен Анестиев - 104
 • Юлия Данова - 106
 • Явор Калчев - 107
 • Георги Кенаров - 109
 • Марияна Вичева - 110
 • Елка Костадинова - 112
 • Иванка Илиева - 108
 • Стоян Николов - 115
 • Ангел Великов - 116
 • Юлка Стъклева - 117
 • Емил Колев - 118
 • Ангел Момчев - 119
 • Атанас Дойчев - 120
 • Красимир Тодоров - 121
 • Юлиян Риджаков - 122
 • Мирослав Николов -123
 • Георги Чакъров - 124
 • Антон Вълков - 125

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР © 2019 All rights reserved