fbpx
 

Община Варна | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

Община Варна

„Варна е моето семейство!“

Приоритетите ни за Община Варна

Акценти

Кандидати за Общински Съветник

 • Красимир Жейнов – 101
 • Кристина Сапунджиева – 102
 • Катерина Жейнова – 105
 • Галин Неделчев – 103
 • Камен Анестиев – 104
 • Юлия Данова – 106
 • Явор Калчев – 107
 • Георги Кенаров – 109
 • Марияна Вичева – 110
 • Елка Костадинова – 112
 • Иванка Илиева – 108
 • Стоян Николов – 115
 • Ангел Великов – 116
 • Юлка Стъклева – 117
 • Емил Колев – 118
 • Ангел Момчев – 119
 • Атанас Дойчев – 120
 • Красимир Тодоров – 121
 • Юлиян Риджаков – 122
 • Мирослав Николов -123
 • Георги Чакъров – 124
 • Антон Вълков – 125