fbpx

Нациoнален съвет

Симеон Славчев

Председател‎‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

Още

Георги Кардашев

Зам.-председател (структури и организационна дейност) ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

Още

Владислав Милев

Зам.-председател (връзка и взаимодействие с българите в чужбина) ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

Още

Александър Пеновски

Медии, дигитален маркетинг и социални мрежи ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

Още

Анелия Парапунова

Анелия Парапунова е родена в София, магистър е специалностите Културен туризъм и Културна антропология и

Още

Георги Славчев

Говорител‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

Още

Диана Николова

Диана Николова е родена 29.03.1974 в гр. Монтана. Средното си образование завършва гр.Усогорск , КОМИ

Още

Димитър Илиев

Връзка с браншови организации‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

Още

Едуард Радев

Едуард Радев е роден на 29.12.1993г. в Плевен. Професионалист с придобита магистърска степен по Телекомуникации

Още

Емил Димитров

Връзка с научни и културни общности ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

Още

Ирена Парунева

Връзка с граждански и неправителствени организации‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

Още

Камен Кръстев

Д-р Камен Кръстев е магистър по “Счетоводство и контрол”, магистър по “Застраховане”, притежава следдипломна квалификация

Още

Марио Биков

Марио Биков е роден през 1967 г. в гр. Сандански.През 1986 г. завършва средно образование

Още

Николай Милушев

Николай Милушев е роден на 06.05.1977г. в гр. София. Завършвал а Нов български университет със

Още

Розалия Николова

Секретар‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

Още

Румен Минев

Румен Минев е роден на 31.05.1967г. в Казанлък. Завършва висшето си образование в Ташкентски Държавен

Още

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР © 2019 All rights reserved