fbpx

Нациoнален съвет на политическа партия мир

Инж. Симеон Славчев Славчев

Председател и член на НИС

Владислав Василев Милев

Зам. председател и член на НИС

Членове на нс

Александър Маринов Пеновски
Веселин Лъчезаров Грозданов
Розалия Василева Николова
Георги Петров Славчев
Георги Росенов Кардашев
Пламен Богомилов Стоянов
Анелия Руменова Парапунова
Д-р Ирена Момчилова Парунева
Емил Емилов Димитров
Светослав Николаев Стефанов
Николай Василев Милушев
Димитър Илиев Илиев
Асен Димитров Станоев
Емилия Цветанова Славова
Румен Стефанов Минев
Гергана Петрова Попова
Камен Боянов Кръстев
Проф.Симеон Ананиев Ананиев
Кирил Кирилов Петрунов
Симона Валериева Славейкова
Марио Иванов Биков
Д-р Марио Николов Христов
Едуард Радославов Радев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР © 2019 All rights reserved