fbpx

Нациoнален съвет на политическа партия мир

Инж. Симеон Славчев Славчев

Председател и член на НИС

Владислав Василев Милев

Зам. председател и член на НИС

Членове на нс

Александър Маринов Пеновски
Веселин Лъчезаров Грозданов
Розалия Василева Николова
Емилия Цветанова Славова
Георги Петров Славчев
Георги Росенов Кардашев
Пламен Богомилов Стоянов
Анелия Руменова Парапунова
Д-р Ирена Момчилова Парунева
Емил Емилов Димитров
Асен Димитров Станоев
Румен Стефанов Минев
Гергана Петрова Попова
Камен Боянов Кръстев
Проф.Симеон Ананиев Ананиев
Кирил Кирилов Петрунов
Симона Валериева Славейкова
Марио Иванов Биков
Д-р Марио Николов Христов
Едуард Радославов Радев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР © 2019 All rights reserved