fbpx

Нациoнален изпълнителен съвет на политическа партия мир

Инж. Симеон Славчев Славчев

Председател и член на НИС

Владислав Василев Милев

Зам. председател и член на НИС

Членове на нис

Д-р Ирена Момчилова Парунева

Георги Петров Славчев

Емил Емилов Димитров

Светослав Николаев Стефанов

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР © 2019 All rights reserved