fbpx

Нациoнален изпълнителен съвет на политическа партия мир

Инж. Симеон Славчев

Председател и член на НИС

Владислав Милев

Зам.-председател
(връзка и взаимодействие с българите в чужбина)

Георги Кардашев

Зам.-председател
(структури и организационна дейност)

Розалия Николова

Секретар

Д-р Ирена Парунева

Връзка с граждански и неправителствени организации

Георги Славчев

Говорител

Димиитър Илиев

Връзка с браншови организации

Александър Пеновски

Медии, дигитален маркетинг и социални мрежи

Емил Димитров

Връзка с научни и културни общности

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР © 2019 All rights reserved