fbpx
 
ПП МИР

Повече за нас
Мисия и ценности

За МИР

На 10 ноември 2018 г. инициативен комитет от млади хора, учени, интелектуалци, преподаватели, общественици, културни дейци и българи в чужбина прие декларация и взе решение да учреди политическа партия МИР.

Решението да създадем партия МИР взехме с ясното съзнание, че българите мразят думата партия, но законът изисква и ни задължава да участваме в обществените процеси именно като партия. Знаем, че ще изпълним съдържанието на думата с нашите личности, с нашия морал, с нашите дейности, а не с клишетата от вестниците.

Създаваме партия МИР, защото българският национален интерес трябва да застане на първо място. България е богата страна, макар че днес това звучи комично. Ние сме най-богати на билки в цяла Европа и сме втори в света по обем на минерални извори. Имаме уникални логистични предимства и природни дадености. Но губим най-ценното – хората. Те са отвратени от начина, по който е организирана и функционира българската държава днес.

Създаваме партия МИР не като поредната партия в съдебния регистър, а като първата, която е готова да подаде ръка на всеки, който е загрижен за морала, интелекта и развитието на нацията.

Политическа партия МИР поема отговорността да мобилизира градивните сили на съгражданите ни в България и в чужбина за изваждане на българския народ от състоянието на бедност, безперспективност и духовна нищета. Ангажираме се да водим гражданите към достоен живот и устойчиво развитие.

 1. Подобряване средата на живот на всички български граждани чрез изготвянето на Национална стратегия за възстановяването и развитието на България.
 2. Излизане от демографската криза и подпомагане на българското семейство.
 3. Равномерно развитие на всички райони в страната и възстановяване на българските села чрез земеделие, животновъдство и туризъм.
 4. Възстановяване на ценностите и моралните устои на семейството и обществото.
 5. Конкурентна и развиваща се икономика чрез стимулиране на производството, предприемачеството, иновациите, малкия и средния бизнес и връзката им с образованието и науката.
 6. Връщане на ролята на държавата като гарант в секторите на образованието, здравеопазването, икономиката и културата.
 7. Създаване на условия за запазване на образованите и подготвени кадри чрез гарантиране на тяхната реализация в България.
 8. Борба с корупцията на всички нива чрез административна реформа и работещо електронно правителство.
 9. Гарантиране на правата, собствеността, свободата и сигурността на българските граждани.
 10. Реформиране на съдебната система и установяване върховенство на закона.
 11. Възстановяване на демократичните принципи.
 12. Защита на националния интерес и общественото благо чрез провеждане на суверенна и балансирана външна политика.
 13. Съхраняване на природните богатства и опазване на околната среда.

За политическа партия МИР основополагащи етични принципи и ценности са моралът, нравствеността, общочовешките добродетели и патриотизмът – обичта и дългът към нацията, разбирана като общност на всички български граждани.

Затова призоваваме всички български граждани както в България, така и извън нея да се включат и допринесат лично със своя Морал, Инициативност и Родолюбие за възраждането на българската държава!

https://mirbg.bg/wp-content/uploads/2020/05/mi08.jpg

КонтактиСвържете се с нас

Ако искате да участвате и да допринесете за промяната и бъдещето на България попълнете контактната форма и екипа на МИР ще се свърже с Вас.
Адрес
Гр. София,
ул. Дойран 9
Телефон
0878355900
Email
office@mirbg.bg

Yearning for Consultancy?

You've come to the right place. Enter your details to get business inspiration, trending solutions and consulting tips delivered to your inbox.