fbpx
 
ПП МИР

Повече за нас
Мисия и ценности

За МИР

На 10 ноември 2018 г. инициативен комитет от млади хора, учени, интелектуалци, преподаватели, общественици, културни дейци и българи в чужбина прие декларация и взе решение да учреди политическа партия МИР.

Решението да създадем партия МИР взехме с ясното съзнание, че българите мразят думата партия, но законът изисква и ни задължава да участваме в обществените процеси именно като партия. Знаем, че ще изпълним съдържанието на думата с нашите личности, с нашия морал, с нашите дейности, а не с клишетата от вестниците.

Създаваме партия МИР, защото българският национален интерес трябва да застане на първо място. България е богата страна, макар че днес това звучи комично. Ние сме най-богати на билки в цяла Европа и сме втори в света по обем на минерални извори. Имаме уникални логистични предимства и природни дадености. Но губим най-ценното – хората. Те са отвратени от начина, по който е организирана и функционира българската държава днес.

Създаваме партия МИР не като поредната партия в съдебния регистър, а като първата, която е готова да подаде ръка на всеки, който е загрижен за морала, интелекта и развитието на нацията.

Политическа партия МИР поема отговорността да мобилизира градивните сили на съгражданите ни в България и в чужбина за изваждане на българския народ от състоянието на бедност, безперспективност и духовна нищета. Ангажираме се да водим гражданите към достоен живот и устойчиво развитие.

 1. Подобряване средата на живот на всички български граждани чрез изготвянето на Национална стратегия за възстановяването и развитието на България.
 2. Излизане от демографската криза и подпомагане на българското семейство.
 3. Равномерно развитие на всички райони в страната и възстановяване на българските села чрез земеделие, животновъдство и туризъм.
 4. Възстановяване на ценностите и моралните устои на семейството и обществото.
 5. Конкурентна и развиваща се икономика чрез стимулиране на производството, предприемачеството, иновациите, малкия и средния бизнес и връзката им с образованието и науката.
 6. Връщане на ролята на държавата като гарант в секторите на образованието, здравеопазването, икономиката и културата.
 7. Създаване на условия за запазване на образованите и подготвени кадри чрез гарантиране на тяхната реализация в България.
 8. Борба с корупцията на всички нива чрез административна реформа и работещо електронно правителство.
 9. Гарантиране на правата, собствеността, свободата и сигурността на българските граждани.
 10. Реформиране на съдебната система и установяване върховенство на закона.
 11. Възстановяване на демократичните принципи.
 12. Защита на националния интерес и общественото благо чрез провеждане на суверенна и балансирана външна политика.
 13. Съхраняване на природните богатства и опазване на околната среда.

За политическа партия МИР основополагащи етични принципи и ценности са моралът, нравствеността, общочовешките добродетели и патриотизмът – обичта и дългът към нацията, разбирана като общност на всички български граждани.

Затова призоваваме всички български граждани както в България, така и извън нея да се включат и допринесат лично със своя Морал, Инициативност и Родолюбие за възраждането на българската държава!

https://mirbg.bg/wp-content/uploads/2020/05/mi08.jpg

КонтактиСвържете се с нас

Ако искате да участвате и да допринесете за промяната и бъдещето на България попълнете контактната форма и екипа на МИР ще се свърже с Вас.
Адрес
Гр. София,
ул. Дойран 9
Телефон
0878355900
Email
office@mirbg.bg

Yearning for Consultancy?

You've come to the right place. Enter your details to get business inspiration, trending solutions and consulting tips delivered to your inbox.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.