fbpx

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСТА ПАРТИЯ МИР

Ние, учредителите на политическа партия МИР, изразявайки волята си на свободни и независими граждани приеха и утвърдиха настоящата политическа декларация:

България е изправена пред едно от най-големите предизвикателства в своята история – да оцелее като държава и българският народ да се съхрани напред във времето.

Хората у нас стигнаха до там да се борят за физическото си оцеляване. Обезлюдяват се цели региони и не само заради емиграцията в чужбина, но и заради миграцията към няколко от големите общини в рамките на страната. Гражданите са лишени от основни права, залегнали в Конституцията, и не успяват да стигнат до качествено образование и добро здравеопазване. В България за съжаление е по-лесно да стигнеш до сервиз, за да поправиш колата си, отколкото до болница, за да лекуваш майка си. Образованието и културата са натикани в дъното на приоритетите на властта, и дори агенции и отделни общини имат по-значими бюджети от Министерството на културата.

Икономиката ни също си тръгна заедно с хората, които отпътуваха в други страни. У нас останаха мръсни производства, оцеляващо земеделие, местни феодали и олигарси, които правят пари през връзките си с властта и монополизирането на цели икономически сектори. Размерът на рушвета вече надминава тежестта на продукта или услугата, която се предоставя на гражданите. Държавният апарат се е превърнал в репресивен орган на властта, на който трябва да се молиш, а не в обслужваща администрация, която трябва да улесни живота на данъкоплатците и бизнеса.

У нас вече никой не вярва, че хората избират властта. Всички са убедени, че олигархията назначава властта. У нас вече никой не вярва, че има социална отговорност и справедливост, но всички знаят, че има корупция и престъпност. Ние, гражданите, се намираме някъде долу, а те, властта, са безкрайно далече горе. Отчуждението между нас е фатално, защото сякаш не живеем на едно и също място. Нямаме усещане за свобода и демокрация, а имаме само спомени за тях. Няма кой да крепи моралните устои на обществото, родовата памет и националната идентичност. Останаха само единици, като майките на деца с увреждания, като бай Добри, като отец Иван от Нови хан, които носят още светлинката и ни напомнят, че трябва да сме хора, които държат на българщината и на десетте Божи заповеди.

Решението да създадем партия МИР взехме с ясното съзнание, че българите мразят думата партия, но законът изисква и ни задължава да участваме в обществените процеси именно като партия. Знаем, че ще изпълним съдържанието на думата с нашите личности, с нашия морал, с нашите дейности, а не с клишетата от вестниците.

Винаги в центъра на българския обществен живот са стояли стотиците културни дейци, учени, спортисти, общественици. Те са гордостта на страната ни. За тях си говорим вкъщи. С тях се представяме в чужбина. С това помним и помнят България. Едва ли някой си спомня името на даден министър от преди 20 г., но всички помнят имената на футболистите от Пеневата чета. Всички помнят Кабаиванска, Борисов Христов, Смирненски… Така се мери времето с личностите, с ценности и със съграденото.

Като археолози на политиката и на обществения живот ние ценим една цивилизация точно с архитектите на пирамидите, с храмовете, с писмото, а не я претегляме през бюрократите и администраторите.

Затова ние от партия МИР решихме да застанем в центъра, защото на хората отдавна им е все едно дали ги крадат през левия или десния джоб. Те са ограбени и ние искаме да спрем това. За нас националният флаг стои над всичко, но тук говорим за българския национален флаг, а не за флаговете на чужди страни, представени за български патриотизъм.

Създаваме партия МИР, защото българският национален интерес трябва да застане на първо място. България е богата страна, макар че днес това звучи комично. Ние сме най-богати на билки в цяла Европа и сме втори в света по обем на минерални извори. Имаме уникални логистични предимства и природни дадености. Но губим най-ценното – хората. Те са отвратени от начина, по който е организирана и функционира българската държава днес.

Създаваме партия МИР не като поредната партия в съдебния регистър, а като първата, която е готова да подаде ръка на всеки, който е загрижен за морала, интелекта и развитието на нацията.

Българите харесват приятелите си, обичат семействата си, но някак не успяваме да обичаме нацията си като едно цяло. Не обичаме да си помагаме. Не обичаме да се борим заедно, когато имаме общ проблем. А е нужна само малка смелост. И да си представим, че сме всички сме роднини и имаме общи интереси. В противен случай българската държава няма да има смисъл.

Днес тук сме събрани родолюбци, които вярваме в историята на България от 681 г. до днес, в смисъла от това да живеем заедно и в желанието да го правим справедливо и достойно. Богати и горди сме с историята, с културата и бита ни от миналото и сме днес тук, за да дадем повод чрез нашия Морал, Инициативност и Родолюбие да бъдем горди българи и занапред. Да се гордеем с днешния живот, с днешните възможности и с това, което ще оставим на утрешния ден и най-вече на нашите деца.

Политическа партия МИР поема отговорността да мобилизира градивните сили на съгражданите ни в България и в чужбина за изваждане на българския народ от състоянието на бедност, безперспективност и духовна нищета. Ангажираме се да водим гражданите към достоен живот и устойчиво развитие.

Основните цели на политическа партия МИР са:

 1. Подобряване средата на живот на всички български граждани чрез изготвянето на Национална стратегия за възстановяването и развитието на България. 
 2. Излизане от демографската криза и подпомагане на българското семейство.
 3. Подкрепа за изостаналите райони в страната и възстановяване на българските села чрез земеделие, животновъдство и туризъм.
 4. Възстановяване на ценностите и моралните устои на семейството и обществото.
 5. Конкурентна и развиваща се икономика чрез стимулиране на производството, предприемачеството, иновациите, малкия и средния бизнес и връзката им с образованието и науката.
 6. Връщане на ролята на държавата като гарант в секторите на образованието, здравеопазването, икономиката, културата и националната сигурност.
 7. Създаване на условия за запазване на образованите и подготвени кадри чрез гарантиране на тяхната реализация в България.
 8. Борба с корупцията на всички нива чрез административна реформа и работещо електронно правителство, и правосъдна система.
 9. Гарантиране на правата, собствеността, свободата и сигурността на българските граждани.
 10. Реформиране на съдебната система и установяване върховенство на закона.
 11. Възстановяване на демократичните принципи.
 12. Защита на националния интерес и общественото благо чрез провеждане на суверенна и балансирана външна политика.
 13. Съхраняване на природните богатства и опазване на околната среда.

За политическа партия МИР основополагащи етични принципи и ценности са моралът, нравствеността, общочовешките добродетели и патриотизмът – обичта и дългът към нацията, разбирана като общност на всички български граждани.

Ние принадлежим на Европа не като абстрактни и безродни хора, а като българи със своя собствена история, бит и култура. Всяка политика – вътрешна, външна, социална, енергийна, финансова, военна – трябва да се дефинира през призмата на националния интерес, националната идентичност и етническия мир.

 

БОГ ДА ПАЗИ И ДА БЛАГОСЛОВИ БЪЛГАРИЯ!

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР © 2019 All rights reserved