fbpx
 

Документи | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

ДОКУМЕНТИ

Учредителна Декларация


(Изтегли)

Устав на
ПП „МИР“


(Изтегли)

Етични правила и норми


(Изтегли)

Манифест на
ПП „МИР“


(Изтегли)

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.